............START........ LARS........ KUNDER........ UTGIVET

 

 

 

 

 

 

Hellre lyssna till
den sträng som
brast, än aldrig
spänna en båge.

Netterfors Ord & Bild Journalistik & grafisk form Majstångsgatan 11 D, 414 72 Göteborg 0734-14 58 01 lars@netterfors.se