............START........ LARS........ KUNDER........ UTGIVET

 

 

 

Bred kundkrets

 

 

 

 

 

 

Mina uppdragsgivare har sedan Netterfors Ord & Bild startade 1990
varit bland andra:

• Backa Teater.

• Belywi förlag

• Bräcke Helhetsvård (hospice)

• Chalmers tekniska högskola

• Göteborgs-Posten
• Göteborgs Stadsteater

• Intresseföreningen Bipolär sjukdom, IBIS
• Riksförbundet Kyrkans Ungdom (numera Svenska Kyrkans Unga)
• Sahlgrenska sjukhuset

• Svenska Kyrkan i Göteborg

• Svenska Kyrkan på riksplanet
• Sveriges Kyrkliga Studieförbund (numera Sensus)
• Symfon Hörapparater
• TelemedicinSystem
• Tidningen Trots Allt

 

Netterfors Ord & Bild Journalistik & grafisk form Majstångsgatan 11 D, 414 72 Göteborg 0734-14 58 01 lars@netterfors.se