PERSONPORTRÄTT-. | .-KRÖNIKOR & KÅSERIER.- | .-TEMA-ARTIKLAR.- | --REPORTAGE & ESSÄER-- | .-TILLBAKA TILL HUVUDMENY

KRÖNIKA OM NYHETSVÄRDERING:
Skyskrapan brinner

.Vad är det som gör att medierna utan att tveka tror att

3 000 döda den elfte september 2001 i New York har ett

större nyhetsvärde än 30 000 eller 300 000 döda i Afrika?

Varför anser svenska journalister i dag att Andra världen

är viktigare att skildra än Tredje världen?

.Under en tv-kurs fick vi analysera nyhetssändningar.

Vår lärare förklarade då bestämt att människors yttre,

framför allt deras val av glasögon, var en avspegling av

deras personlighet och samhällssyn. Mannen hade själv

inga glasögon alls. Men han hade tidigare varit optiker
så vi förstod att han talade med stor erfarenhet.

 

.När jag var sjutton år hörde jag en skiva med Barbro

Hörberg för första gången. Hon fick mig att känna att

jag dög. Att de känslor jag hade var känslor som andra

också hade. Att de fantasier jag hade i mitt huvud inte

var något att skämmas för, utan något att glädjas åt.

.Min mor Anna-Greta föddes en söndag i september

1928. Vad stod det i tidningarna den dagen? Jag gick

till tidningsarkiven för att söka svar.

Klicka på respektive rubrik för att läsa

Netterfors Ord & Bild Journalistik & grafisk form Majstångsgatan 11 D, 414 72 Göteborg 0734-14 58 01 lars@netterfors.se